Villagers are organizing!

Village people are organizing according to the new Council. They have been forming new talk-groups to unite!

Also here are the new rules (in finnish & english):

Suomeksi:
Uudistuksia: Seriffit + Etsivät yhdistyvät neuvoston alaiseksi nostoväeksi (4 hlö). Johtajaksi nimettiin Jarmo Mäkelä.

Liberaali poliittinen linja. Kykyä pitää hauskaa, nauttia elämästä. Neutraali suhtautuminen taistelevia osapuolia vastaan.

Poistetut säännöt:
Hellyyden osoitukset
Kiroilu
Pahatapainen käytös
Juopottelu
Pissaaminen

Viinanpoltto vapautetaan yrittäjyyden lisäämiseksi. Paskatavara tarkistetaan. Tekijä maistaa ja valvoo laatunsa. Määrätään pistotarkistuksia.

Kyläneuvosto voi periä verojapoikkeuksellisessa tilanteessa. Veron perii nostoväki.

Järjestystä ylläpitäviksi voidaan nimetä henkilöitä neuvoston suostumuksella.

Kyläneuvosto kannustaa ihmisiä nauttimaan elämästä (vastuullisesti)!

In English:
Reforms: Seriff’s and Detectives will be joined together as Hired Help for council ( 4 persons ). Hired Help will be lead by Jarmo Mäkelä.

Liberal political line. Ability to enjoy, keep fun and to enjoy life must maintain. Absolutely neutrality against fighting parties.

Removed rules:
Public shows of affection
Swearing
Bad behaviour
Drinking
Urinating

Making moonshine will be legal from now on to support new businesses.
Shitty-quality will be monitored for, maker has to taste his own makings to ensure proper quality.

Council may collect taxes in exceptional situations.

Peacekeepers may be appointed by the order of the council.

Council supports people’s wishes to enjoy happy life (responsibly)!

/Presshouse Freedom